logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
KARTA INFORMACYJNA
 
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.
 
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia krajowego prawa jazdy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
      
III. Opłaty
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 35,00 zł.
 
Opłaty za wydanie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl .
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy 
 

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter(pok. 3-4)
Katarzyna Szymańska, Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
            W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
           
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
VII. Dodatkowe informacje
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2009-02-20 12:51:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-15 11:15:41)
Lista wiadomości