logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY  
 
 
I. Podstawa prawna
 • art. 84 ust. 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836).
 
II. Wymagane dokumenty
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające praktykę zawodową,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganych szkoleń,
 • potwierdzenie zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
 
III. Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia - 48,00 zł
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Maciej Werner , Żaklina Sobierajska
tel.  (0-65) 512-74-36 wew. 38, 36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VII. Dodatkowe informacje
 • Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stacji kontroli pojazdów stwierdzono:
  -    przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania,
  -    wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
 • W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-25 09:32:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-01-27 12:08:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:08:58)
Lista wiadomości