logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE WPISU DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI: HAK, L, TAXI
 KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie lub wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji: HAK, L, TAXI
 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130)
 
II. Wymagane dokumenty
 
 Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu - jeżeli została wydana,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiące podstawę do wpisania odpowiedniej adnotacji,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiące podstawę do wykreślenia odpowiedniej adnotacji (dotyczy wykreślenia adnotacji L),
 • oświadczenie własciciela o zdemontowaniu (dotyczy wykreślenia adnotacji HAK i TAXI),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
III. Opłaty
 
    Opłat za dokonanie wpisu/wykreślenia nie pobiera się.
 
W przypadku działania przez przedstawiciela - płata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również umówić tutaj.

 
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2010-10-21 13:53:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:25:56)
Lista wiadomości