logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE ADNOTACJI EURO
KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie adnotacji  EURO 
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami)

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana

a także:

 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszcznia indywidualnego WE pojazdu, w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszcznia indywidualnego WE pojazdu bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, gdzie bierze się pod uwagę rok produkcji


lub

 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszcznia indywidualnego WE pojazdu bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, gdzie bierze się pod uwagę rok produkcji


 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Istnieje możliwość dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd innego poziomu emisji spalin Euro niż wynika to z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, na podstawie oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on określony poziom emisji spalin Euro, albo na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszcznia indywidualnego WE pojazdu.

III. Opłaty:

Opłat za dokonanie wpisu nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
Kasa czynna: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2011-03-22 08:31:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:02:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:24:25)
Lista wiadomości