logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU ZAREJESTROWANEGO POJAZDU
  KARTA INFORMACYJNA
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu zarejestrowanego pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2021r., poz. 450),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

1. wypełnione zawiadomienie w przypadku zbycia pojazdu, oraz:

                - dokument potwierdzający zbycie pojazdu,

                - dowód osobisty,

                - pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela

2. wypełniony wniosek w przypadku nabycia pojazdu, oraz:

                - dokument potwierdzający nabycie pojazdu,

                - dowód osobisty,

                - pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.

 

III. Opłaty:

Opłat za zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.  
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów (w przypadku przysłania zawiadomienia pocztą potwierdzenia nie wystawia się). 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić  tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje:
  • pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu - w przypadkach takich zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela (a więc w momencie sprzedaży pojazdu z komisu) i jako dane nowego właściciela należy wówczas podać dane nabywcy (nie komisu).

 

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone kary pieniężne w wysokości 200 zł - 1000 zł.

Kary nakładane będą w przypadku nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 roku i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Dla pojazdów zbytych/nabytych od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w związku z COVID 19 termin ten został przedlużony do 180 dni.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-10-31 12:26:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:17:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:12:41)
Lista wiadomości