logo
ucho   logo bip
Skarbnik Powiatu
Skarbnik Powiatu

 SKARBNIK POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 Michał Samoląg
 
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 
tel. 65 511 09 95 wew. 37
fax  65 512 08 25
 

 Do zadań Skarbnika Powiatu Kościańskiego należy w szczególności:

1)     zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,

2)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

3)     nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

4)     opracowywanie zbiorcze sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza,

5)     kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6)     sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.

 

Skarbnik powiatu pełni funkcję Naczelnika Wydziału Finansów.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-05 14:33:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-09 14:32:31)