logo
ucho   logo bip
Wydział Finansów
WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ FINANSÓW 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE 

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 II piętro, pokoje nr 208, 209, 210, 211, 212 
 
tel. 65 512 09 95
 
godziny urzędowania:
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 
Naczelnik Wydziału Finansów - Skarbnik Powiatu - Michał Samoląg
 

Kasy BS w Kościanie

al. Tadeusza Kościuszki 22
Parter budynku - hol wejściowy
 Godziny otwarcia:
 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.30

ul. Gostyńska 38
parter budynku – hol wejściowy 
 Tel. 65 512 70 67 
Godziny otwarcia:
w poniedziałek od godz. 8.15 do 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.15 do 14.00
 
Po zamknięciu kasy, wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy:
Starostwo Powiatowe w Kościanie
Bank Spółdzielczy w Kościanie
rachunek nr 18 8666 0004 0108 1155 2000 0028

 

Wydział Finansów pełni bezpośrednią obsługę budżetową Powiatu oraz  finansowo-księgową Starostwa Powiatowego.

 Do zadań Wydziału Finansów należy również:

- opracowywanie projektu budżetu powiatu, dokonywanie zmian w budżecie powiatu

- monitorowanie realizacji budżetu, analiza wykonania budżetu

- rozliczanie dotacji udzielonych z budzetu Powiatu

- prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz Starostwa

- prowadzenie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa

- obsługa kasowa Starostwa Powiatowego 

Obsługę bankową powiatu prowadzi  Bank Spółdzielczy w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Rafał Landzwojczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-26 11:12:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:42:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-11-04 12:03:32)