logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE AZBESTU NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W ROKU 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

REGULAMIN DOT. USUWANIA AZBESTU

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-05-18 12:23:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-05-18 12:23:42)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - NR 510057413-N-2020 REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-04-01 11:17:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-04-01 11:16:53)
Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na realizację projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościańskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-20 12:12:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-20 12:10:12)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA OSNOWĘ GEODEZYJNĄ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-13 10:57:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-13 10:57:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2020-03-13 10:58:02)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NR 519119-N-2020 REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ.NR 4 - WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

ZAŁ. NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 10 - WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 

IG.272.1.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                   Kościan, dnia 09.03.2020 r.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  REALIZACJĘ PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmienia załączniki do SIWZ: załącznik nr 10 Warunki techniczne oraz w załącznikach do warunków technicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-03 11:16:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-03 11:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2020-03-09 10:03:30)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE II

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-27 11:39:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-27 11:39:01)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ 2020

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-16 12:38:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-16 12:37:41)
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE NA LATA 2020-2021

INFORMACJA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-15 12:07:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-15 12:07:12)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-15 12:03:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-15 12:03:13)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

UNIEWAŻNIENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-08 13:21:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-08 13:21:18)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W SZACUNKOWEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI 740 MWH NA ROK 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-21 09:43:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:45)
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DOT. POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-09 12:13:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-09 12:13:39)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-21 11:43:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-21 11:45:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-21 11:46:05)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2015-09-16 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2013-07-17 10:48:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)