Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
ZP.6730.9.2021.PS - Informacja do stron postępowania o zakończeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-17 13:46:30Agata Bilska
ZP.6730.9.2021.PS - Informacja do stron postępowania o zakończeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z (...)Utworzenie dokumentu2021-05-17 13:46:03Agata Bilska
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-13 13:40:09Agata Bilska
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-13 13:35:10Agata Bilska
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, (...)Utworzenie dokumentu2021-05-13 13:29:17Agata Bilska
ZP.6730.57.2021.PM - OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o uzgadnianiu i opiniowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoModyfikacja dokumentu2021-05-13 10:08:24Agata Bilska
ZP.6730.57.2021.PM - OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o uzgadnianiu i opiniowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoModyfikacja dokumentu2021-05-13 09:43:42Agata Bilska
ZP.6730.57.2021.PM - OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o uzgadnianiu i opiniowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoUtworzenie dokumentu2021-05-13 09:41:45Agata Bilska
Działka 301/70Utworzenie dokumentu2021-05-13 09:40:00Agata Bilska
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak PO.ZUZ.4.4210.160.4.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnegoUtworzenie dokumentu2021-05-13 09:14:38Agata Bilska
Zawiadomienie znak WOO-II.420.14.2021.KW.3 o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości strony w decyzji znak WOO-II.420.74.2020.KW.17 z dn. 18.01.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-13 09:10:45Agata Bilska
Zawiadomienie znak WOO-II.420.14.2021.KW.3 o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości strony w decyzji znak WOO-II.420.74.2020.KW.17 z dn. 18.01.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. (...)Utworzenie dokumentu2021-05-13 09:10:30Agata Bilska
ZP.6730.2.154.2020.PM – OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o wydaniu decyzji w dniu 04 maja 2021r. nr 57/2021, znak sprawy: ZP.6730.2.154.2021.PM o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego Utworzenie dokumentu2021-05-12 11:05:07Agata Bilska
ZP.6730.2.151.2021.PM – OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o wydaniu decyzji w dniu 04 maja 2021r. nr 54/2021, znak sprawy: ZP.6730.2.151.2021.PM o warunkach zabudowy dla budowy budynku (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-12 11:03:47Agata Bilska
ZP.6730.2.151.2021.PM – OGŁOSZENIE Burmistrza (...)o wydaniu decyzji w dniu 04 maja 2021r. nr 54/2021, znak sprawy: ZP.6730.2.151.2021.PM o warunkach zabudowy dla budowy budynku (...)Utworzenie dokumentu2021-05-12 11:03:22Agata Bilska
ZP.6733.9.2021.PJ - ogłoszenie Burmistrza (...)w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza nr 2 15kV do zasilania potrzeb własnych (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-12 10:07:38Agata Bilska
ZP.6733.9.2021.PJ - ogłoszenie Burmistrza (...)w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza nr 2 15kV do zasilania potrzeb własnych (...)Utworzenie dokumentu2021-05-12 10:07:29Agata Bilska
ZP.6733.8.2021.PJ - ogłoszenie Burmistrza (...)w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 14/3, (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-12 10:05:59Agata Bilska
ZP.6733.8.2021.PJ - ogłoszenie Burmistrza (...)w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 14/3, (...)Modyfikacja dokumentu2021-05-12 10:05:42Agata Bilska
ZP.6733.8.2021.PJ - ogłoszenie Burmistrza (...)w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 14/3, (...)Utworzenie dokumentu2021-05-12 10:04:54Agata Bilska