Jesteś tutaj:   

Archiwum od 2013 do 2019

PROTOKÓŁ z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk ma

PROTOKÓŁ z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania”.

Wójt Gminy Kramsk Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu

Wójt Gminy Kramsk Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania”.

SIWZ.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8.

PROTOKÓŁ z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach w

PROTOKÓŁ z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zape

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 08 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 na terenie Gminy Kramsk”.

Szczegółowe warunki raealizacji zadania.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5. 

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8.  

Wyniki otwartego konkursu ofert - na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem do

Wyniki otwartego konkursu ofert - na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert -na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z

Zarządzenie Wójta Gminy.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert -na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - PODATKI.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - PODATKI.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk -BOI.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk - PODATKI.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w referacie finansowym - podinspektora ds. wymiaru podatków.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w referacie finansowym - podinspektora ds. wymiaru podatków.

Kwestionariusz personalny kandydata.

 

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referenta w Biurze Obsługi Interesanta.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referenta w Biurze Obsługi Interesanta.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu.

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie - "Żeby ciągle zdrowym być trzeba wciąż aktywnie żyć".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie - "Żeby ciągle zdrowym być trzeba wciąż aktywnie żyć".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie poczucia solidarności międzypokoleniowej bo "Dziadkowie to skarb".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie poczucia solidarności międzypokoleniowej bo "Dziadkowie to skarb".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom spo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom społecznym w roku 2017.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych. Półkolonia letnia.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Półkol

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Półkolonie letnie.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: "Mamo, tato pobaw się ze mną" - Festyn Rodzinny dla mieszkańców Woli Podłężnej.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: "Mamo, tato pobaw się ze mną" - Festyn Rodzinny dla mieszkańców Woli Podłężnej.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie oddziaływań jednostki OSP w Wysokiem.

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie mażliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnaspmwnaścią z t

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie mażliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnaspmwnaścią z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania”.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie mażliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnaspmwnaścią z terenu g

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie mażliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnaspmwnaścią z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania” w okresie od dnia 14 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe warunki raealizacji zadania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach w

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 na terenie Gminy Kramsk”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zape

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 na terenie Gminy Kramsk”.

Szczegółowe warunki raealizacji zadania.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3. 

Załącznik nr 4. 

Załącznik nr 5.  

Załącznik nr 6. 

Załącznik nr 7. 

Załącznik nr 8. 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dota

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

Wójt Gminy Kramsk głasza otwarty konkurs ofert - na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem

Wójt Gminy Kramsk głasza otwarty konkurs ofert - na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

Zarządzenie Wójta Gminy.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych Urzędu Gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych Urzędu Gminy Kramsk.Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych Urzędu Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświatowych w Urzędzie Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświatowych w Urzędzie Gminy Kramsk.

Kwestionariusz personalny kandydata.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO na: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie poczucia solidarności międzypokoleniowej bo „Dziadkowie to skarb".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO na: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie poczucia solidarności międzypokoleniowej bo „Dziadkowie to skarb".

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: organizowanie konkursów i festynów propagujących model „trzeźwego stylu życia" - Festyn „Pożegnanie lata”.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: organizowanie konkursów i festynów propagujących model „trzeźwego stylu życia" - Festyn „Pożegnanie lata”.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dzieci i młodzieży. Półkonie l

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dzieci i młodzieży. Półkonie letnie."

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom sp

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom społecznym w roku 2017.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, wtym z

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, wtym zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji Urzędu Gminy Kramsk.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji Urzędu Gminy Kramsk.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO na: "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO na: "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wzbogacenie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie oddziaływań jednostki OSP  w Wysokiem".

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji.

Protokół z komisyjnego wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gmi

Protokół z komisyjnego wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania” w okresie od dnia 05 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wyniki naboru na specjalistów do projektu.

Wyniki naboru na specjalistów do projektu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć tanecznych rytmika.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć tanecznych rytmika.

Wójt Gminy Kramsk Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z teren

Wójt Gminy Kramsk Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością   z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonowania” w okresie od dnia 05 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe warunki raealizacji zadania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera warsztatów szkoła dla rodziców i wychowawców.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera warsztatów szkoła dla rodziców i wychowawców.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć tanecznych rytmika.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć tanecznych rytmika.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć z pedagogiem specjalnym.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć  z pedagogiem specjalnym.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć logopedycznych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć logopedycznych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

Protokół z komisyjnego wyboru ofert konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dz

Protokół z komisyjnego wyboru ofert konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Kramsk”.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dota

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie mie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Kramsk”.

Szczegółowe warunki raealizacji zadania.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8.

Wójt Gminy Kramsk głasza otwarty konkurs ofert - na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem

Wójt Gminy Kramsk głasza otwarty konkurs ofert - na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej  gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji”.

Zarządzenie Wójta Gminy.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego - do projektu „Edukacja dla najmłodszych — nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" współfinansowanego z

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego - do projektu „Edukacja dla najmłodszych — nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Kwestionariusz osobowy.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego - do projektu „Edukacja dla najmłodszych — nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" współfinansowanego z Eu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego - do projektu „Edukacja dla najmłodszych — nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" spółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Kwestionariusz osobowy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku

Ołoszenie o naborze na stanowisko: asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku

OGŁOSZENIE - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku

Kwestionariusz osobowy

Ołoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. płac w referacie oświaty.

Ołoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. płac w referacie oświaty.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania: “Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Kramsk, dla osób i rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy, organi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania: “Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Kramsk, dla osób i rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku”.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Kramsk, dla osób i rodzin kwalifikujących

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Kramsk, dla osób i rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku” oraz ustalenia zasad dokonywania oceny.

Załącznik do zarządzenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wynikach naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnień stanowisko: terapeuta ds. uzależnień.

Informacja o wynikach naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnień stanowisko:  terapeuta ds. uzależnień.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza "otwarty konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r".

Wójt Gminy Kramsk ogłasza "otwarty konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r".

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie "Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r".

Oświadczenia - załączniki do oferty.

Regulami konkursu.

Wzór oferty.

Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnień stanowisko: Terapeuta ds. uzależnień.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnień stanowisko:  Terapeuta ds. uzależnień.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Nabór na stanowisko w biurze obsługi interesanta.

Nabór na stanowisko w biurze obsługi interesanta.

Kwestionariusz personalny kandydata.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Załącznik do Zarządzenia.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kramsk w

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na “Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kramsk w 2016 roku.”

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. budżetowych.

Wójt Gminy Kramsk OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. budżetowych.

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: Półkolonia letnia dla dzieci w wieku 7 -12 lat "Baw się razem z nami".

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: Półkolonia letnia dla dzieci w wieku 7 -12 lat "Baw się razem z nami".

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: Integracja dzieci na terenie oddziaływania jednostki OSP w Grąblinie oraz na terenie gminy Kramsk "Bezpieczne Wakacje".

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: Integracja dzieci na terenie oddziaływania jednostki OSP w Grąblinie oraz na terenie gminy Kramsk "Bezpieczne Wakacje".

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: "Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej".

Oferta dotycząca realizacji zadania publicznego pn.: "Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej".

Oferta realizacji zadania publicznego: "Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych".

Oferta realizacji zadania publicznego: "Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych".

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach w

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Kramsk”.

Ogłoszenie wyników ofert otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk.

Ogłoszenie wyników ofert otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zape

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Kramsk”.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzi

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji

Załącznik 1 Wzór - oferta zadania publicznego

Załącznik 2 Wzór - umowa

Załącznik Wzór - sprawozdanie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach w

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Kramsk”.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk" za okres kwiecień 2013 - geudzień 2013.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk" za okres kwiecień 2013 - geudzień 2013.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zape

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Kramsk”.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z

Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

Załączniki do rozporządzenia wzór oferty zadania publicznego.

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Wzór sprawozdania.

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach w

Protokół z komisyjnego wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 15 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na terenie Gminy Kramsk”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zap

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk w okresie od dnia 15 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na terenie Gminy Kramsk”.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wynik zakończenia procedury naboru na stanowisko: Lektor języka angielskiego projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej”.

Wynik zakończenia procedury naboru na stanowisko: Lektor języka angielskiego projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Lektor języka angielskiego projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Lektor języka angielskiego projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej”.