Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Wysokiem

 

Projekt pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym” jest finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00780-6935-UM1511277/17 z dnia 26.06.2018 r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Wysokie, integracja społeczności wiejskiej oraz wzrost aktywności ruchowej mieszkańców poprzez budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”