Rozwój strefy integracyjno-rekreacyjnej w miejscowości Kramsk

 

Grant pt.: „Rozwój strefy integracyjnej w miejscowości Kramsk” jest finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem operacji jest wzmocnienie rozwoju aktywności ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury integracyjno-rekreacyjnej dla mieszkańców terenów wiejskich m. Kramsk

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"