BIP- użyteczne linki

Dokument bez nazwy

 

Urząd Gminy

  Przygodzice      http://bip.przygodzice.pl/   

  Gołuchów         www.bip.goluchow.pl

  Raszków           http://www.raszkow.bip.net.pl/

  Sośnie                www.bip.sosnie.pl

  Sieroszewice     www.bip.sieroszewice.pl   

 

Urząd Miasta

  w Ostrowie Wlkp             www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

  w Kaliszu                        www.kalisz.pl

  w Krotoszynie                  www.bip.um.krotoszyn.pl

 

Starostwa Powiatowe

  w Ostrowie Wlkp              http://bip.wokiss.pl/ostrowwlkpp/

  w Krotoszynie                  http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/

 

Urząd Marszałkowski

  Województwo Wielkopolskie       https://www.umww.pl/

 

Urzędy Wojewódzkie

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki                www.poznan.uw.gov.pl

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki                 http://www.duw.pl/

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki                 www.mazowsze.uw.gov.pl

  Łódzki Urząd Wojewódzki                       http://www.lodzkie.eu/page/

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki      www.szczecin.uw.gov.pl

 

Ministerstwa

  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu              https://men.gov.pl/

  Ministerstwo Finansów                               www.mf.gov.pl

  Ministerstwo Infrastruktury                         www.mi.gov.pl

  Ministerstwo Kultury                                  www.mk.gov.pl   

  Ministerstwo Obrony Narodowej                www.wp.mil.pl

  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej           www.mpips.gov.pl

  Ministerstwo Cyfryzacji                             https://mc.gov.pl/

  Ministerstwo Skarbu Państwa                     www.msp.gov.pl

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji               www.mswia.gov.pl

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi          www.minrol.gov.pl

  Ministerstwo Sprawiedliwości                      www.ms.gov.pl

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych              www.msz.gov.pl

  Ministerstwo Środowiska                           www.mos.gov.pl

  Ministerstwo Zdrowia                               www.mz.gov.pl

 

Pozostałe

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej            www.prezydent.pl

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów          www.kprm.gov.pl

  Sejm                                                  www.sejm.gov.pl

  Senat                                                 www.senat.gov.pl

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych               www.giodo.gov.pl

  Urząd Zamówień Publicznych                 www.uzp.gov.pl