Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

Kontakt

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Spółka  z o.o.  w  Skalmierzycach

ul. Podkocka 4/1    63-460 Nowe Skalmierzyce

tel 62/ 762 23 50

Prezes WPK Sp. z o.o. : Małgorzata Torz-Franka

Więcej informacji o WPK Sp. z o.o. można uzyskać na stronie www:

 www.wpkskalmierzyce.pl