2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 26.01.2021


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - 05.03.2021


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - 09.04.2021


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - 02.06.2021


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - 21.06.2021