Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz w wersji .pdf

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Audytora Wewnętrznego 0,25 etatu

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Tomasz Zaremba       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Skórzewo  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Tomasz Zaremba  spełniał wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawarte w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadał wiedzę z zakresu przepisów prawa, które były wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom. Posiada również predyspozycje i umiejętności, które pozwolą prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Agnieszka Sipka 

 

25 marca 2021 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Audytora Wewnętrznego

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

 

 

 

24.02.2021 r.                                                                                Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

W URZĘDZIE  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora ds. obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Małgorzata Stempniak   

(imię i nazwisko)

 

zamieszkała Miedzianów  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Małgorzata Stempniak spełniała wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w wiedzą z zakresu znajomości przepisów, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.                         

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

18 września 2020 r.                          

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko

 

inspektora ds. inwestycji oraz remontów budynków w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Mariusz Puchalski        

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Mariusz Puchalski spełniał wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. inwestycji oraz remontów budynków zawarte w ogłoszeniu
o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się wiedzą z zakresu znajomości przepisów, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje
i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                               /-/ Jerzy Łukasz Walczak

17 lipca 2020 r.                        

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. zamówień publicznych  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ Z ZATRUDNIENIA Pani Karoliny Walczybok

Informujemy, że do zatrudnienia została wybrana
Pani Beata Wierzyk           

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Radłów     

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Beata Wierzyk spełniała wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazała się  wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka


........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

31 marca 2020 r.       


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. zamówień publicznych  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Karolina Walczybok         

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Przygodzice   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Karolina Walczybok spełniała wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazała się  wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka


........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

27 marca 2020 r.       

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. dróg w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Tomasz Fulczyk        

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Tomasz Fulczyk spełniał wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. dróg zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. dróg. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje
i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku,
o które się ubiega.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

9 marca 2020 r.                        

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. dróg w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy
nie został wybrany żaden kandydat

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

18 lutego 2020 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)