Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Lista wiadomości
Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wymiarze 0,25 etatu
Podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich
inspektor ds. inwestycji oraz remontów budynków
Inspektor ds. zamówień publicznych
Inspektor ds. dróg w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - II nabór
Inspektor ds. dróg w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dyrektorzy publicznych szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
Dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 “Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach
Podinspektor w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nabór na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Podinspektor (dwa stanowiska pracy) w Referacie Oświaty i Wychowania Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Informatyk w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Podinspektor w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu
Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor (samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich) Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
INSPEKTORA w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
INSPEKTORA w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (nierozstrzygnięty)
Asystent rodzinny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Podinspektor w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego pn. "Nowe umiejętności szansą na sukces"
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza nowy nabór na wolne stanowiska w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza nabór na wolne stanowiska w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podinspektor ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w zakresie prowadzenia spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Zastępca skarbnika – kierownik Referatu Budżetu i Finansów
Podinspektor w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce