Komisje Rady

Komisje Rady

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Maksymilian Sztandera
 2.  -
 3. Renata Nogaj
 4. Grzegorz Wojciechowski
 5. Marian Brzeziński

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

 1. Józef Stasiak 
 2. Renata Nogaj
 3. Karol Stępniak
 4.      -
 5. Jacek Łusiak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Wiktor Bęcki
 2. Grażyna Jaś
 3. Marian Brzeziński
 4. Tadeusz Orzechowski
 5. Grzegorz Ulichnowski

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 1. Grzegorz Biernat
 2.             -
 3. Wiktor Bęcki
 4. Jan Korzeniewski

Komisja Rewizyjna

 1.  -
 2. Karol Stępniak
 3. Maksymilian Sztandera
 4. Jan Korzeniewski
 5. Grażyna Jaś

 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1.Grzegorz Ulichnowski

  2. Grzegorz Biernat

  3. Jacek Łusiak 

  4. Grzegorz Wojciechowski

  5. Józef Stasiak