Wyniki przetargów

Lista wiadomości
w postępowaniu na budowę chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach.
w postępowaniu na przebudowę ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach - etap II.
na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach.
na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)