Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

 
 
Grażyna Elżbieta Kucharska - Dyrektor SP w Ociążu za 2019 rok

Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach

Jolanta Siwak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyczynie
 
 
Agnieszka Jaźwiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach za 2019 rok