Narodowy Spis Powszechny 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 - Ogłoszenia o naborze

 

 

 


Szanowni Państwo!

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

Jeśli:

- masz ukończone 18 lat,

- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zgłoś się w dniach 1-9 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl

 

Lista załączników:

Ogłoszenia o naborze, Załącznik nr 1 do regulaminu naboru rachmistrzów spisowych

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego 

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych