Wnioski i petycje

WNIOSKI I PETYCJE

Data złożenia

 2021-11-17

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Sołtys sołectwa Węgry

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. zajęcia stanowiska w sprawie budowy osiedla przez Home Build Sp. z o.o.

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z

Znak sprawy

 ROiSP.1510.3.2021

 

 

Data złożenia

 2021-09-16

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Sołtys sołectwa Węgry
Rada sołecka Węgry

Przedmiot petycji/ wniosku

ws. modernizacji drogi gminnej na ulicy Polnej w miejscowości Węgry

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 2.11.2021 r.

Znak sprawy

 RTI.7021.38.2021

 

 

 

 

 

Data złożenia

 2021-09-07

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Stop Aferom w Gminach (...)

Przedmiot petycji/ wniosku

Skarga w trybie 229 KPA - Ratujmy dzieci- dbajmy o najmłodszych - zmieniajmy Gminy na lepsze.

Skarga dotyczy niewykorzystania pełnej kwoty w 2020 roku funduszu powstałego na bazie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Odwzorowanie

 

Skarga

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dnia 30 września 2021 r.

Znak sprawy

 ROiSP.1510.2.2021

 

 

Data złożenia

 2021-08-12

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp zoo

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dnia 1.09.2021 r.

Znak sprawy

 GKRPA.1431.1.2021

 

 

Data złożenia

 2021-06-18

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Mieszkańcy ul. Parkowej w Śliwnikach

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy umieszczenia słupków ograniczających ruch kołowy

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dnia

Znak sprawy

 __________________

 

 

Data złożenia

 2021-04-30

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

TIMAX

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy udostępnienia umowy

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dnia 8.06.2021 r.

Znak sprawy

 RTI.1431.2.2021

 


 

Data złożenia

 2021-04-30

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

SUN FARMS Sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy elektrowni fotowoltaicznych

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dnia 14.05.2021 r.

Znak sprawy

 RG.6727.119.2021

 

Data złożenia

 2021-04-01

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 

Szulc-Efekt sp zoo

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy budowy obiektu: „Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA”

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 

Znak sprawy

 

 

 

 

 

Data złożenia

 2021-03-30

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Oliwia Wyrzykowska

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy funkcjonowania młodzieżowej rady

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź

Znak sprawy

 

 ROiSP.0004.12.2021

 

Data złożenia

 2021-03-03

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Mieszkańcy ul. Wiśniowej w Śliwnikach

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy budowy drogi, chodnika, melioracji
oraz oświetlenia ulicznego

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź

Znak sprawy

 

 RTI.7021.20.2021

 

 

 

 

Data złożenia

 2021-03-04

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Tymczasowa Rada Stanu 2021

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z 30.03.2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.152.5.2021 

Data złożenia

 2021-01-21

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Teresa Garland

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dotyczy przeprowadzenia referendum ludowego w sprawie akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko - Ludowego dla Polski

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z 30.03.2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.152.4.2021

 

Data złożenia

 2021-01-05

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskich Wsi

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są ofiarami masowych szczepień

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z 25 lutego 2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.152.1.2021

 

Data złożenia

 2020-12-10

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Mieszkańcy Biskupic

 

Przedmiot petycji/ wniosku

Sprzeciw do zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin”

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z 30.12.2020 r.

Znak sprawy

ROiSP.1511.8.2020

 

Data złożenia

 2020-12-21

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Piotr Sterkowski

 

Przedmiot petycji/ wniosku

Petycja w sprawie ochrony prawdy, godności i wolności człowieka

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z  25 lutego 2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.1511.7.2020

 

Data złożenia

 2020-12-15

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Piotr Sterkowski

 

Przedmiot petycji/ wniosku

Petycja w interesie publicznym dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z  25 lutego 2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.1511.6.2020

 

 

Data złożenia

 2020-12-15

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Arkadiusz Rakoczy

 

Przedmiot petycji/ wniosku

Petycja w interesie publicznym dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z  25 lutego 2021 r.

Znak sprawy

ROiSP.1511.5.2020

 

 

Data złożenia

 2020-09-18

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji/ wniosku

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Jawnosć i Transparentność w gminie

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z  28.09.2020 r.

Znak sprawy

ROiSP.1431.19.2020

 

 

 

Data złożenia

 2020-09-21

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Anna Orzechowska

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. udzielenia informacji publicznej

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z  6.10.2020 r.

Znak sprawy

USC.1431.2.2020

 

 

Data złożenia

 2020-09-21

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Adwokat Wiktor Celler Kancelaria Prawno - Finansowa

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. udzielenia informacji publicznej

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 5.10.2020 r.

Znak sprawy

USC.1431.1.2020

 

 

Data złożenia

 2020-09.18

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. Jawności i Transparentnosci w Gminie / Zdrowie mieszkańców

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 28.09.2020 r.

Znak sprawy

ROiSP.1431.19.2020

 

 

Data złożenia

 2020-08-06

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

Przedmiot petycji/ wniosku

dot. środków do dezynfekcji stosowanych w Urzędzie

Odwzorowanie

 

Wniosek

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 13.08.2020 r.

Znak sprawy

ROiSP.1431.16.2020
 

Data złożenia

 2020-08-05

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Mieszkańcy wsi Droszew i okolic

Przedmiot petycji/ wniosku

Przeciwko budowie wieży nadajnikowej firmy P4

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 -

Znak sprawy

-

 

Data złożenia

 2017-07-05

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku

Informacje nt. Programu Opieki nad Zabytkami oraz oświetlenia

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 31.07.2017

Znak sprawy

 RK.15.1.2017

 

 

 

 

Data złożenia

 2017-06-08

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot petycji/ wniosku

Informacje nt. działań wspierających przedsiębiorców / zamieszczenie w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie Mikroporady.pl

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z 5.07.2017

Znak sprawy

  RK.033.1.2017

 

 

 

Data złożenia

 2017-02-07

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku

Informacje nt. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet

Odwzorowanie

 

Petycja

 

Odpowiedzi

 

Znak sprawy

 

 

 

 

 

Data złożenia

 2016-10-24

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku

Analiza i ocena publikowanych danych w BIP oraz zamieszczenie zakładki "ponowne wykorzystywanie"

Odwzorowanie

 

Petycja  

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dn. 18.11.2016

Znak sprawy

 RK.1431.2.2016

  

 

 


 

Data złożenia

 2016-03-21

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

 

Kibice i przyjaciele klubu "KS Pogoń"

 

Przedmiot petycji/ wniosku

 

Rozpatrzenie, przeanalizowanie projektu budowy "Centrum Sportowego" w kwestii szerokości pola gry boiska ze sztuczną nawierzchnią

 

Odwzorowanie

 

Petycja     

 

Odpowiedzi

 Odpowiedź z dn. 7.04.2016

Znak sprawy

 RK.152.1.2016

  

 

 


 


 

Data złożenia

 2015-12-04

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

 

----------

 

Przedmiot petycji/wniosku

 

Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i Mikroporady.pl

 

Odwzorowanie

 

Petycja       ;   pismo z 27.02.2016

 

Odpowiedzi

Odpowiedź z dn. 28.12.2015 r.

Odpowiedź z dn. 1.02.2016 r.

Odpowiedź z dn. 25.04.2016 r.

Znak sprawy

 RK.033.1.2015