Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 
Zmiana Studium Nowe Skalmierzyce z 23.08.2018 r.  
cz. 1
cz. 2
 
Kierunki rozwoju przestrzennego
 
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego