Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Centrum Usług Wspólncyh w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Przedszkole nr 1 w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Przedszkole nr 2 w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Porażynie

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Zespół Szkół w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojnowicach

Sprawozdania Finansowe za 2020 r. Żłobek w Opalenicy

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za  2019 r. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Przedszkole  Nr 1 w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Przedszkole  Nr 2 w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Szkoła  Podstawowa  w  Porażynie

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Szkoła  Podstawowa  z  Odziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Szkoła  Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Szkoła  Podstawowa w Dakowach Mokrych

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Zespół Szkół w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2019 r. Żłobek w Opalenicy

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za  2018 r. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Przedszkole  Nr 1 w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Przedszkole  Nr 2 w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Szkoła  Podstawowa  w  Porażynie

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Szkoła  Podstawowa  z  Odziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w  Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Szkoła  Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Szkoła  Podstawowa w Dakowach Mokrych

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Zespół Szkół w Opalenicy

Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Żłobek w Opalenicy