Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

wystąpienia i oceny organów władzy publicznej

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Opalenicy z dnia 10.07.2012 r.

 

  Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego.pdf

Miasto i Gmina Opalenica - uchwała Kolegium oddalająca wniesione zastrzeżenia

 

Miasto i Gmina Opalenica - uchwała Kolegium oddalająca wniesione zastrzeżenia

Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Opalenica z dnia 2 lutego 2012 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 stycznia 2012 r.

 

Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Opalenica z dnia 2 lutego 2012 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 stycznia 2012 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2012 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2012 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.

 

Zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego

PS.II-4,13-431-4-5/11

Protokół z kontroli wydatkowania w 2010 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywan

Protokół

Protokół kontroli podatkowej KP/5030-102/11

 

Protokół kontroli podatkowej (.pdf)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu - protokół z kontroli problemowej

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w dniach 17-27 maja 2011 r.

Prototół z kontroli Urzedu w zakresie prowadzenia ewidencji działalnosci gospodarczej

Protokól z kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Wystąpienie pokontrolne - kontrola gminnego zasobu nieruchomosci i mienia gminnego

Tekst wystąpienia pokontrolnego NIK

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 stycznia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - Wystąpienie pokontrolne miasta i gminy Opalenica Poznań, dnia 03.02.2004 r.

Wystąpienie pokontrolne do pobrania ze strony RIO