Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2021

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2021.ES.5 z dnia 12.04.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2021.ES.5 z dnia 12.04.2021r. Stron o przsunięciu terminu załatwienia sprawy

Lista wiadomości