Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2021

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.21 z dnia 13.04.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.21 z dnia 13.04.2021r. Stron o wydanym w dniu 13. 04.2021r.  postanowieniu GK. 6220.46.2020.ES.20 o podjęciu zawieszonego postępowania.

Postanowienie GK.6220.46.2020.ES.20 z dnia 13.04.2021r.

Lista wiadomości