Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2021

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2021.ES.5 z dnia 15.04.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2021.ES.5 z dnia 15.04.2021r. Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Lista wiadomości