Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Materiały na Sesje Rady Miejskiej

Materiały na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej - 07.05.2021 r.

Zaproszenie na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Opalenicy.

Projekty uchwał:

1)    projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony,

2)     projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,

3)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.