Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Druk do pobrania oświadczenie majątkowe pracownika samorzadowego

Wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od dnia 1 lipca 2017r.

(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Dz.U. z 2017r., poz. 2020)
 
druk do pobrania