Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2017r.

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2017r.

 

L.p.


Przedmiot petycji

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Skan petycji

1.

Dot. publikacji wniosku o udzielnie informacji publicznej

8.02.2017r.

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

14.02.2017r. publikacja wniosku

SKAN

2.

Dot. przesłania stanowiska Fundacji dr Bogusława J. Federa – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości do lokalnych mikroprzedsiębiorców

23.10.2017r.

Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2,

05-827 Grodzisk Mazowiecki

współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

26.10.2017r. publikacja petycji

petycja

załącznik do petycji

 

3.11.2017r. odpowiedź na petycję i wniosek odrębny

odpowiedź