Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2018r.

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2018r.

 

 

L.p.


Przedmiot petycji

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Skan petycji

1.

Dot. remontu drogi w miejscowości Kopanki

29.01.2018r.

Brak zgody na publikację danych osobowych

5.02.2018r. publikacja petycji

skan

14.02.2018r. odpowiedź na petycję

odpowiedź

2.

Dot. zanieczyszczenia powietrza (rodzaj stosowanego paliwa przez podmioty gospodarcze z terenu gminy) oraz zapotrzebowania energetycznego w przypadku nowo powstających firm i zakładów przemysłowych).

4.05.2018r.

osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

8.05.2018r. publikacja petycji

skan


7.06.2018r. odpowiedź na petycję

odpowiedź

3.

Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

17.09.2018r.

osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

20.09.2018r. publikacja petycji

skan

 02.10.2018 r. odpowiedź na petycję
 odpowiedź