Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2019 r.

Wykaz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy w 2019 r.

 

 

L.p.


Przedmiot petycji

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Skan petycji

1.

Dot. zmian prawa miejscowego

18.11.2019r.

Renata Sutor

5.12.2019 r. publikacja petycji

skan

 

 

2.

Dot. zmian prawa miejscowego

6.12.2019r.

Renata Sutor

12.12.2019 r. publikacja petycji

skan

 

 
 

Ogłoszenie w sprawie łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna)