Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2021

 

NUMER UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA  

TYTUŁ

OGŁOSZENIE W DZ. URZ. WOJ. WLKP.

STATUS

UWAGI

XXXIV/210/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy.

 -

 

Obowiązujący

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r. z mocą od 01.03.2021 r. Z dniem 28.02.2021 r. traci moc uchwała  Nr LIX/360/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

XXXIV/211/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 905, z dn. 01.02.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=905

 

Obowiązujący

 

XXXIV/212/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 1338, z dn. 12.02.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1338 

Obowiązujący

 

XXXIV/213/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

-

Obowiązujący

 Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

XXXIV/214/2021

20.01.2021 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

-

Obowiązujący

Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

XXXV/215/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2021.

 

 Obowiązujący

 

XXXV/216/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 2228, z dn. 15.03.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2228

 Obowiązujący

 

XXXV/217/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Porażyn, gm. Opalenicy. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 2229, z dn. 15.03.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2229 

  Obowiązujący

 

XXXV/218/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Opalenica, w gminie Opalenica. 

 

Obowiązujący 

 

XXXV/219/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony. 

 

Obowiązujący 

 

XXXV/220/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opalenica, położonej w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty.

 

Obowiązujący 

 

XXXV/221/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021. 

 

 Obowiązujący

 Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021. 
XXXV/222/2021 03.03.2021 r.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.   Obowiązujący   Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.
XXXVI/223/2021 08.04.2021 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.   Obowiązujący  Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.
XXXVI/224/2021 08.04.2021 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.   Obowiązujący  Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.
XXXVII/225/2021 19.04.2021 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Opalenica na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

 

poz. 3410, z dn. 26.04.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3410 

Obowiązujący  Zmiana uchwały nr LV/334/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 30 listopada 2017 r.
XXXVII/226/2021 19.04.2021 r. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.   Obowiązujący    
XXXVII/227/2021 19.04.2021 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.   Obowiązujący    Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021. 
XXXVII/228/2021 19.04.2021 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.    Obowiązujący    Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037. 
XXXVIII/229/2021 07.05.2021 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.    Obowiązujący   
 XXXVIII/230/2021  07.05.2021 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.    Obowiązujący     Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.  
 XXXVIII/231/2021  07.05.2021 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.     Obowiązujący   Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.  
 XXXVIII/232/2021  07.05.2021 r. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/223/2021 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.     Obowiązujący  Dotyczy uchwały Nr XXXVI/223/2021 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.