Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Opalenicy

Gmina Opalenica
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica
NIP: 788-19-16-724
REGON: 631258833

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica
NIP: 788-11-86-705
REGON: 000531134

Sekretariat Burmistrza
ul. 3 Maja 1tel.: 614477270, 697873145

e-mail: info@opalenica.pl
www: www.opalenica.pl

Nr konta bankowego Gminy Opalenica
PKO BP SA: 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePuap)
/8nf0ml7t4x/SkrytkaESP

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

BURMISTRZ OPALENICY

mgr Tomasz Szulc 

 

  

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Paweł Jakubowski

 

Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Miejskiej
Pprzyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:00 - 16:00

Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy
Przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00-16:30 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w sekretariacie urzędu.

Kierownicy wydziałów i pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują skargi i wnioski w godzinach urzędowania.

Dane kontaktowe pracowników UM