Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Struktura organizacyjna

DANE ORGANIZACYJNE

 
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica
tel.: 61 44 77 281
Sekretariat Burmistrza

tel.: 61 44 77 270, 697 873 145 
 
GODZINY PRACY URZĘDU
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7.30 - 15.30
 
 
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 7.30 - 15.30
 
 
Stanowisko
Nazwisko:
Nr Pokoju
telefon
e-mail:
Burmistrz Opalenicy
Tomasz Szulc
15
61 44 77 270,
697 873 145
[kliknij]
Zastępca Burmistrza
Paweł Jakubowski
14
61 44 77 270,
697 873 145
[kliknij]
 Sekretarz Gminy
Tomasz Matusiak
19
61 44 77 281
wew. 31
697 873 140
[kliknij]
Skarbnik Opalenicy
Agnieszka
Antkowiak-Żak
3
614477281
wew. 36
697 873 126
[kliknij]
 
Inspektor ds. Rady Miejskiej i obsługi sekretariatu Urzędu
Małgorzata
Wiśniewska
12
61 44 77 270
697 873 145
[kliknij]
Radca Prawny
Helena
Fietz-Wiśniewska
13
61 44 77 281
wew. 21
697 873 146
[kliknij]
Radca Prawny
Grzegorz Dorożalski
13
61 44 77 281
wew. 21
697 873 146
[kliknij]
Urząd Stanu Cywilnego 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Justyna Hałas 
02
61 44 77 281
wew. 20
697 873 161
[kliknij]
Zastępca kierownika USC
Iwona Bobowska
02
61 44 77 281
wew. 20
697 873 161
 
Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami
Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami
Tomasz Andrzejewski
11
61 44 77 281
wew. 39
697 873 158
[kliknij] 
Podinspektor ds. promocji gminy
Jakub Czekała
10
61 44 77 281 wew. 27
697 873 143
 [kliknij]
Inspektor ds. promocji gminy
Grzegorz Mądroszyk
10
61 44 77 281
wew. 27
697 873 143
[kliknij]
Wydział Finansów
Skarbnik Opalenicy
Agnieszka
Antkowiak-Żak
3
61 44 77 281 wew. 36
697 873 126
[kliknij]
Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej
Małgorzata Konieczna
2
61 44 77 281
wew. 33
697 873 128
[kliknij]
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Helena Sibilska
 2
61 44 77 281 wew. 33
697 873 128
 [kliknij]
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Dominika Słocińska
4
61 44 77 281 wew. 32
697 873 129
[kliknij]
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Lossy
 4
61 44 77 281 wew. 32
697 873 129
[kliknij]
Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
Beata Miczek
9
61 44 77 281 wew.  11
697 873 137
[kliknij]
Podinspektor ds. podatków i opłat
 Michał Kawczyński
8
61 44 77 281
wew. 34
697 873 242
[kliknij] 
Inspektor ds. podatków i opłat
Aneta Szukała
8
61 44 77 281
wew. 34
697 873 242
[kliknij]
Inspektor ds. finansowych 
Hubert Semczyszyn
5
61 44 77 281 wew. 35
697 873 135
[kliknij]
Inspektor ds. księgowości,
podatków i opłat
Iwona Zaremba
8
 61 44 77 281 wew. 54
697 873 138
[kliknij] 
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. etyki
Jolanta Wachowiak
08
61 44 77 281
wew. 58
697 873 165
[kliknij]
 Starszy informatyk
 
 Marcin Chróst
 
6
61 44 77 281  wew. 55
697 873 175
[kliknij]
Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Iwona Bobowska
01
61 44 77 281
wew. 46
697 873 249
[kliknij]
Inspektor ds. kancelaryjnych
Paulina Lehmann
01
61 44 77 281
wew. 10
697 873 172
[kliknij] 
Inspektor ds. kadr i administracji
Karolina Drozdowska
05
61 44 77 281
wew. 48
697 873 187
 [kliknij]
Inspektor ds. administracji i ochrony danych osobowych
Krzysztof Kaczmarek 
07
61 44 77 281
wew. 49
697 873 174
[kliknij]
Podinspektor ds dowodów osobistych i administracji
Iwona Pierzyńska
01
61 44 77 281
wew. 46
697 873 249
[kliknij]
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Katarzyna Terczyńska 
27
61 44 77 281
wew. 22
697 873 203
[kliknij]
Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Agnieszka Czekalska
28
61 44 77 281
wew. 37
697 873 219
[kliknij]
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Małgorzata Jachimska
 28
61 44 77 281
wew. 37
697 873 219
[kliknij] 
 Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa
Leszek Czekalski
 26
 61 44 77 281 wew. 52
697 873 211
 [kliknij]
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
Kamila Weber
29
61 44 77 281
wew. 40
697 873 229
[kliknij]
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
Kamila
Zdarta-Leśna
 29
 61 44 77 281 wew. 40
697 873 229
 [kliknij]
Podinspektor ds. godpodarki mieszkaniowej i budownictwa
Adam Głowacki
29
61 44 77 281
wew. 40
697 873 229
 [kliknij]
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Anna Polaszek
21
61 44 77 281
wew. 26
697 873 192
  [kliknij]
Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji komunalnych
Agnieszka Mroczek
22
61 44 77 281
wew. 43
697 873 195
[kliknij]
Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
Maria Galas
 
61 44 77 281 wew. 45
697 873 190
 
Inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
 Ewa Szychta
22
 61 44 77 281 wew. 43
697 873 195
 [kliknij]
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Mateusz Łukaszewski
22
 61 44 77 281 wew. 43
697 873 195
[kliknij]
Wydział Infrastruktury Drogowej i Zieleni
Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni
Patryk Kąkolewski
23
61 44 77 281
wew. 24
697 873  202
 [kliknij]
Inspektor ds. zieleni
Sara Gramza
24
61 44 77 281
wew. 41
697 873 196
 [kliknij]
Inspektor ds. infrastruktury
Karol Flieger
24
61 44 77 281  wew. 41
697 873 196
 [kliknij]
 Inspektor ds. oświetlenia
Aleksandra
Kozal-Jankowska
24 
61 44 77 281
wew. 41
697 873 196
 [kliknij]
Stanowisko ds. pożarnictwa
Samodzielne stanowisko ds. pożarnictwa
Krzysztof Kaczmarek
07
61 44 77 281
wew. 49
697 873 174
 [kliknij]
Straż Miejska mieści się w Komisariacie Policji przy ul. Zamkowej 2
Komendant
Krzysztof Ratajczak
 
61 44 77 202
[kliknij]
Inspektor
Mariusz Marcinkowski
 
602 771 857