Informacja dotycząca wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok 2019

1. Podstawowa kwota dotacji na 2019 r.

2. Aktualizacja informacji na temat podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. z 31 października 2019 r.