Nazwa, dane adresowe

Ważne adresy e-mail Urzędu Gminy

Samodzielne Stanowiska
E-mail
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i  Kadr
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Wodociągów i Kanalizacji
Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Funduszy Unijnych
Stanowisko ds. Gospodarki Lokalowej i VAT
Stanowisko ds. Obsługi Kasy
 
Stanowisko ds. Płac
Stanowisko ds. Księgowości Wydatków Urzędu
Księgowość organ
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
Kierownik USC
Stanowisko ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych
Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
Stanowisko ds. Opłat za Wodę i Ścieki
Stanowisko ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. obsługi Rady i Działalności Gospodarczej
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Sportu, Pomocy Socjalnej dla Uczniów
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 

Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Gmina Osiek Mały uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Adres formularza na ePUAP: http://epuap.gov.pl
Adres skrytki na ePUAP: /00yini96hr/SkrytkaESP
W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 
Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 
Wymogi dla dokumentów elektronicznych:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
 

Dane adresowe

 
Urząd Gminy w Osieku Małym
 
 
Adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
pow. kolski.    woj. wielkopolskie
Kontakt:
Tel.(63) 2624170, fax. (63) 2624171
NIP/ Regon  Urzędu  Gminy w Osieku Małym
666-10-39-479/000550367
NIP/Regon Gminy Osiek Mały
666-20-89-344/311019295
Konto bankowe:
LBS Strzałkowo Filia Osiek Mały
29 8543 0000 2009 9050 9617 0001
Urząd Gminy w Osieku Małym czynny jest w godzinach:
                       poniedziałek                 - 8.00-16.00
                                                             wtorek-piątek              - 7.30-15.30
                                                             sobota i niedziela       - nieczynne