Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 01.04.2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta i Gminy Przedecz udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających:


  1. poczta elektroniczna : przedecz@konin.lm.pl – adres do sekretariatu

  2. fax: 63 27 38 467 wew. 10

  3. ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się [zobacz]

  4. strona internetowa: www.przedecz.com.pl


Ponadto, Urząd, jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do świadczenia usługi tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana zgłosić (w formie pisemnej) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na trzy dni robocze przed terminem realizacji swojej potrzeby administracyjnej.