Nr konta bankowego

Bank Spółdzielczy Witkowo/oddział Przedecz

Nr konta bankowego: 84 8538 1025 0100 0101 2000 0004

Nr konta bankowego do wpłaty wadium: 35 8538 1025 0100 0101 2000 0013

Nr konta bankowego do wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 57 8538 1025 0100 0101 2000 0005