Ochrona danych osobowych

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 20.08.2018r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz

 

 

Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 31 grudnia 20004r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczenstwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz".

Zarządzenia Nr 17/2004 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia "Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz"

Zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 23 maja 2014r. w sprawie  wzdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowychw Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz".

- Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz.

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz.