Organizacja Urzędu

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Witold Siwiński - Burmistrz

e-mail: burmistrz@przedecz.com.pl

 

Sekretarz Miasta i Gminy

Paulina Nitecka - Sekretarz 

e- mail: sekretarz@przedecz.com.pl  

 

Stanowisko do spraw Budżetu i Finansów 

 Skarbnik Miasta i Gminy

Teresa Dereszewska - Skarbnik

e- mail: skarbnik@przedecz.com.pl

 Katarzyna Kowalska -  inspektor d/s księgowości

e- mail: ksiegowosc@przedecz.com.pl

  Joanna Drzewakowska - inspektor d/s księgowości

 

Stanowisko do spraw Obsługi Organów Gminy

Maria Stankiewicz - inspektor d/s obsługi organów gminy

e- mail: rada@przedecz.com.pl 

 

Stanowisko do spraw Podatku i Opłat

Iwona Małgorzata Bińkowska  - inspektor d/s podatku i opłat

e- mail: po@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Obsługi Kasy

Patryk Barański  - referent d/s obsługi kasy

e- mail: kasa@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Księgowości Podatkowej

Ewelina Kaźmierska - inspektor d/s księgowości podatkowej

e- mail: kp@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Inwestycji Gminnych i Dróg

Krzysztof Szewczyk - inspektor d/s inwestycji i rolnictwa

Magdalena Bawej -inspektor d/s inwestycji i dróg gminnych

e- mail: inwestycje@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Łukasz Ostróżka - inspektor d/s Gospodarki Gruntami

e- mail: gospodarka@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Oświaty

Katarzyna Białkowska - Gawrysiak - inspektor d/s Ochrony Środowiska i Oświaty

e- mail: mienie@przedecz.com.pl

Beata Bielak - inspektor d/s Ochrony Środowiska

e- mail: go@przedecz.com.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego 

 Emilia Ewert - Z-ca Kierownika USC

e- mail: usc@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Ewidencji ludności 

 Waldemar Chmielewicz - inspektor d/s ewidencji ludności

e- mail: ewidencja@przedecz.com.pl

 

Stanowisko do spraw Kadrowych i Organizacyjnych 

Krystyna Czupryniak - Inspektor d/s kadr i organizacji

e-mail: urzad@przedecz.com.pl