Kompetencje

Tryb pracy Burmistrza

1. Burmistrz wykonuje:

1/ uchwały Rady,

2/ jemu przypisane zadania i kompetencje,

 3/ zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

 4/ inne zadania określone ustawami.

2. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny.

 Burmistrz jest kierownikiem Urzędu.

3. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.