Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2013

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta Przedecz z 12 listopada 2012r.

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia "Programu...."

Formularz zgłaszania opinii. 

Sprawozdanie z realizacji "Programu..."