Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2014.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Miasta Przedecz z 4 lutego 2014r.

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia "Programu...."

Formularz zgłaszania opinii. 

Sprawozdanie z realizacji "Programu.."