Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2015.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Zarządzenie Nr 264/2014 Burmistrza Miasta Przedecz z 12 września 2014r.

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia "Programu...."

Formularz zgłaszania opinii. 

Sprawozdanie z realizacji "Programu..."