Koordynator do spraw dostępności

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  3. monitorowanie działalności urzędu gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy.

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy, Przedecz, wyznaczony Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 14 września 2020r. - Katarzyna Białkowska – Gawrysiak.

 

Dane kontaktowe:

Katarzyna Białkowska – Gawrysiak

Urząd Miasta i Gminy Przedecz

Plac Wolności 1

62 – 635 Przedecz

tel. 63 27 38 467 wew. 126

e – mail: mienie@przedecz.com.pl