Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury II naboru na stanowisko -Opiekun osoby niesamodzielnej zostały wybrane:

1 .Pani Monika Mazurkiewicz

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/w  spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Posiadane kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną i teoretyczną z zakresu oferowanego stanowiska.

W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w sposób prawidłowy realizowane będą zadania na wyżej wymienionym stanowisku.

 

                                                                                                  p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przygodzicach

Informacja o wyniku naboru

URZĄD GMINY PRZYGODZICE
PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2
63-421 PRZYGODZICE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowsko urzędnicze

 

Urząd Gminy w Przygodzicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu została wybrana:

Pani Magdalena Jakubowska-Płóciennik,

zamieszkała w Przygodzicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne dotyczące stanowiska, na które prowadzony był nabór.
W postępowaniu kwalifikacyjnym osiągnęła wysoką punktację co pozwala na stwierdzenie, że posiada zarówno kwalifikacje, jak i wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do pracy na stanowisku ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

 

Przygodzice, dnia 26.03.2020 r.

 

Wójt Gminy Przygodzice

/-/ Krzysztof Rasiak