Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Przemysław Kaźmierczak

Kierownik referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

062/ 5927722 wew.139

Roman Bladziak

pomoc administracyjna ds. informacji niejawnych i bhp

062/ 5927722 wew.136

Łukasz Fidelak

kierowca - operator sprzętu p. poż. w OSP

-

Krzysztof Pawelec

kierowca - operator sprzętu p. poż. w OSP

-

 

 

-

 

Zadania

  1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych i wojny,
  2. współdziałania z organami wojskowymi,
  3. administracji rezerw osobowych w tym dokonywanie rejestracji, przedpoborowych i uczestnictwo w poborze,
  4. przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
  5. wykonywania zadań obowiązków zakresu OC,
  6. nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony,
  7. udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
  8. prowadzenie bazy danych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności,
  9. opracowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z alarmowym uzupełnieniem sił zbrojnych i stałego dyżuru,
  10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gminnych jednostek OSP.