Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne stanowiska pracy

samodzielne stanowiska pracy

Małgorzata Błaszczuk

inspektor ds. kadr

062/ 5927722 wew.118

Mariusz Wróblewski

inspektor ds. działalności gospodarczej

062/ 5927722 wew.121

Magdalena Małecka

inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym

062/ 5927722 wew.125

Hanna Szukalska

w zastępstwie Agnieszka Olek

geodeta gminny

062/ 5927722 wew.125

Donata Bartkowiak

inspektor ds. obsługi Rady Gminy

062/ 5927722 wew.119

Stefan Cellmer

kierowca, specjalista ds. rekreacji

 

Jagoda Gąsiorek

pomoc administracyjna

062/ 5927722 wew.111

Tomasz Świątek

kierownik centrali telefonicznej-serwerowni

062/ 5927722 wew.139

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Damian Kołacki

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062/ 5927722 wew.112

Leszek Szubert

inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

062/ 5927722 wew.142

pracownicy obsługi

Andrzej Krzyżanek

konserwator

062/ 5927031

Dorota Krupa

sprzątaczka

062/ 5927722

Monika Osada

sprzątaczka

062/ 5927722

Janina Pawłowska

sprzątaczka

062/ 5927722

Wiesława Zawada

konserwator

062/ 5927722